Rollover image to view Next Artist
Portfolio Thumbnail

                                                                           84" x 78" ship

 

Portfolio Thumbnail

 Chief Hone Heke 36" x 40" 

Portfolio Thumbnail

46" x 78"

Portfolio Thumbnail

Henry 24" x 36"

Portfolio Thumbnail

Tullio Campagnolo - detail of larger painting

 

Portfolio Thumbnail

Fausto Coppi - detail of larger painting

Portfolio Thumbnail

Joseph Magnini - detail of larger painting

Portfolio Thumbnail

Eddy Merckx - detail of larger painting

Portfolio Thumbnail

Ed Pasche

Portfolio Thumbnail

Felice Gimondi - detail of larger painting

 

Portfolio Thumbnail

"climbers"   72" x 10"

cyclists top to bottom:

Tullio Campagnolo, Fausto Coppi, Joseph Magnani, Gino Bartali,

Eddy Merckx, Felice Gimondi,  Bernard Hinault, Greg Lemond.

Portfolio Thumbnail

Sancho Panchez

Portfolio Thumbnail

detail of "climbers"

Portfolio Thumbnail

detail of "mission"

 

Portfolio Thumbnail

"Mission"   48" x 8"

desginers top to bottom:

george nelson, alvar aalto, ray eames,

eero saarinen, eileen gray, gunnar asplund